Privacy verklaring

Administratiekantoor Vast & Zeker B.V. respecteert uw privacy.  Ons doel is u zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor hebben we soms persoonlijke gegevens nodig.

Met de privacy verklaring willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij de informatie kunnen delen.

Vast & Zeker B.V. leeft hiermee de eisen na die de wet- en regelgeving stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit de informatie te verstrekken die wij nodig hebben om met u te kunnen corresponderen of om u een dienst aan te bieden, garanderen wij u dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging

De volledigheid, juistheid en kwaliteit van persoonlijke informatie wordt continue bewaakt. Vast & Zeker B.V. gebruikt adequate beheersprocedures om de informatie nauwkeurig en actueel te houden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Persoonlijke gegevens worden nimmer verkocht aan derden.

Inzage, rectificatie, verwijdering en duur

Onze klanten hebben te allen tijde het recht hun dossier en de daarin opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien. Aanvragen van klanten voor het wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie of het intrekken van toestemming worden per omgaande behandeld. U kunt u verzoeken hiertoe indienen via mail info@vastenzekerbv.nl. De persoonlijke informatie wordt bewaard zolang de overeenkomst tussen u en Vast & Zeker B.V. van kracht is dan wel zolang wettelijk vereist is.

Klachten

Indien u onverhoopt van mening bent dat Vast & Zeker B.V. zich niet houdt aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van een computer zet op het moment dat je de site bezoekt. Bij een bezoek aan de website wordt tijdelijke informatie opgeslagen op uw computer. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een zogenaamde functionele cookie helpt om de inhoud van de website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. Daarnaast gebruikt deze website Analytische cookies om inzicht te verkrijgen in het aantal bezoeken etc. aan de site, via Google Analytics.

Meer informatie

Bescherming van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is in uw- en ons belang. Wij hopen u met deze privacy verklaring voldoende informatie te verstrekken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via mail info@vastenzekerbv.nl of telefoon 070-4154920.